Dotacja na kapitał obrotowy „Czarodziejski Młynek”

7 grudnia 2020

Niepubliczne Przedszkole Czarodziejski Młynek realizuje Projekt nr RPSW.02.05.00-26-201/20 pn.: „Dotacja na kapitał obrotowy „Czarodziejski Młynek”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”:

Umowa nr RPSW.02.05.00-26-201/20-00

o dofinansowanie Projektu nr RPSW.02.05.00-26-201/20

pn.: „Dotacja na kapitał obrotowy „Czarodziejski Młynek”

złożonego w ramach naboru nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-320/20

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”

Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2014-2020

zawarta w Kielcach, dnia 27.11.2020r.

Całkowita wartość Projektu oraz całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 102 588,12 PLN,

(słownie sto dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 12/100)

Kliknij i otwórz:   Dotacja na kapitał obrotowy „Czarodziejski Młynek”

 

 

Odpowiedz
Rytm jest wszędzie!Poznajemy świat przez zmysły

Leave Your Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content