Terapia

 • Dziecko jest najważniejsze

  Musimy pamiętać, że dziecięcy pomysł na chodzenie jest zupełnie inny od naszego (...) Dziecko nie próbuje ‘dostać się tam’. Wszystko czego chce to po prostu iść, nie możemy zmuszać go, by próbowało za nami nadążyć. To my musimy iść w jego tempie.

  Maria Montessori

   

  Integrujemy dzieci wymagające wsparcia z resztą dzieci, dając im poczucie naturalnej przynależności do grupy rówieśniczej. Integracja w naszym przedszkolu daje korzyści wszystkim dzieciom – tym z trudnościami rozwojowymi pozwala doświadczyć funkcjonowania społecznego, dostępnego wszystkim dzieciom, a dzieciom sprawnym doświadczyć empatii, akceptacji, szacunku i solidarności wobec drugiego człowieka. W osiąganiu przez dzieci najwyższego z możliwych poziomu rozwoju pomagają nam specjaliści z zakresu psychologii, neurologopedii, integracji sensorycznej oraz dogoterapii i hipoterapii.

   

  Udzielamy pomocy dzieciom, rodzicom i nauczycielom :

   

  • dostosowujemy wymagania edukacyjne wynikające z realizowanych programów pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych dziecka
  • rozpoznajemy możliwości oraz indywidualne potrzeby dzieci i umożliwiamy ich zaspokajanie
  • rozpoznajemy trudności i przyczyny dziecięcych niepowodzeń
  • pomagamy rozwiązać trudne sytuacje wychowawcze 
  • wspieramy dzieci wybitnie uzdolnione
  • podejmujemy działania profilaktyczne
  • organizujemy spotkania, konsultacje i warsztaty dla nauczycieli i rodziców
 • Gabinety

 • Integracja sensoryczna
  Integracja sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego organizmu. Integracja sensoryczna pozwala segregować, porządkować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu. Gdy funkcje te są zrównoważone, motoryka ciała łatwo dostosowuje się do otoczenia, umysł łatwo przyswaja informacje, a „dobre” zachowanie pojawia się w sposób naturalny - wpływa to na rozwój dziecka, jego zdolność do nauki i samoocenę. Poniżej lista potencjalnych oznak zaburzeń integracji sensorycznej- można traktować ją jako przegląd najczęstszych objawów wskazujących na potencjalne zaburzenia przetwarzania bodźców zmysłowych. - nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe - zbyt mała wrażliwość na dotyk ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe - zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności - problemy z koordynacją - opóźnienia w rozwoju mowy i zdolności językowych - opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych (duża i mała motoryka) - problemy z nauką - niska samoocena - kłopoty z dobrą organizacją - kłopoty z zachowaniem.

  Psychologia
  Opiekę terapeutyczną nad przedszkolakami naszego przedszkola sprawuje Gabinet Diagnozy i Terapii "Promyk". Tu uzyskacie Państwo pełną pomoc psychologiczną, bo: rozpoznajemy możliwości oraz indywidualne potrzeby dzieci rozpoznajemy trudności i przyczyny dziecięcych niepowodzeń pomagamy rozwiązać trudne sytuacje wychowawcze wspieramy dzieci wybitnie uzdolnione prowadzimy zajęcia integracji sensorycznej prowadzimy terapię logopedyczną organizujemy dogoterapię podejmujemy działania profilaktyczne organizujemy spotkania, konsultacje i warsztaty dla nauczycieli i rodziców

  Logopedia
  Terapia logopedyczna obejmuje wszelkie zaburzenia mowy (głównie: dyslalia, alalia, jąkanie, ćwiczenie dykcji i oddechu u dzieci, rozwijanie słuchu fonemowego itp.). Proponowany program terapeutyczny jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka. Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach obserwując wykonywane ćwiczenia. Z terapii logopedycznej mogą korzystać również osoby dorosłe (np. chcące poprawić wyrazistość przekazu lub cierpiące na afazję na skutek zmian neurologicznych). W zakresie terapii logopedycznej proponujemy: Diagnozę logopedyczną obejmującą ocenę rozwoju mowy dziecka lub stanu mowy osoby dorosłej oraz prognozę czasu trwania terapii i podania zakresu ćwiczeń. W ramach diagnozy logopedycznej: badamy sprawność narządów artykulacyjnych, słuch fonematyczny, rozumienie i nadawanie mowy, artykulację głosek. Wczesną interwencję logopedyczną obejmującą wczesną diagnozę logopedyczną (przed pierwszym rokiem życia) oraz wczesną terapię polegającą na stymulacji rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych i językowych

  Dogoterapia
  Dogoterapia jest jedną z naturalnych form wspomagania rehabilitacji i leczenia poprzez zabawy i ćwiczenia z odpowiednio wyszkolonymi psami. Taką formą rehabilitacji objęte są dzieci z zespołem Downa, porażeniem mózgowym, autyzmem, ADHD, niedowładami kończyn oraz wiele innych - na przykład dzieci bojące się psa). Dogoterapia nie tylko pomaga przywrócić sprawność fizyczną, ale poprzez bezpośredni kontakt z psem rozwija sferę emocjonalną. Pozornie nie dzieje się nic szczególnego. Dzieci bawią się z Torą - przy pomocy słomki przedmuchują psi przysmak w stronę miski, która zaraz zostanie opróżniona przez uradowaną Torę. Potem przychodzi czas na kolejne ćwiczenie. Ktoś rzuca dużą, pluszowa kostkę, a reszta grupy głośno liczy, ile wypadło oczek: raz, dwa trzy. W nagrodę Tora wykonuje sztuczkę i robi „śpi pies”, szczeka pięć razy… Śmiechy dzieci nie przeszkadzają im jednocześnie skrupulatnie przeliczać psie sztuczki. I to właśnie fenomen dogoterapii - zwykłe głaskanie psa to niezwykłe ćwiczenie i dzięki temu terapeuta może w zabawie przemycić potrzebne i ważne dla dzieci ćwiczenia.

Skip to content