Zespół

Poznaj nas
 • Nasz Zespół to ludzie z pasją, nauczyciele, instruktorzy, terapeuci, godni zaufania specjaliści, świadomi swojej roli, doskonale przygotowani merytorycznie i praktycznie do pracy z dziećmi – poznajmy się.

   

  • Beata Nowak
   psycholog
   • założycielka przedszkola
   • dr pedagogiki, oligofrenopedagog, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia, dogoterapeuta, ukończyła liczne kursy w zakresie terapii behawioralnej, komunikacji alternatywnej, terapii osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi, autorka artykułów i współautorka książek dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ignatianum w Krakowie, mama dwóch synów
  • Marta Dworak
   dyrektor
   • założycielka przedszkola
   • nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, instruktor rytmiki, posiada uprawnienia do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, wyróżniona nagrodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za pracę na rzecz dzieci, mama Dawida, Tosi i Stasia

    

  • Joanna Sarleja
   dogoterapeuta
   • magister resocjalizacji, oligofrenopedagog ze znajomością języka migowego, dogoterapeutka, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia, mama Franciszka
  • Katarzyna Ludwikowska
   neurologopeda
   • pedagog specjalny, oligofrenopedagog, neurologopeda; ukończła kurs Terapii Weroniki Sherborn, Kinezjologii Edukacyjnej, Neurofizjologicznego Usprawniania Dzieci, wspomagającej metody komunikacji Makaton, mama dwóch synów
  • Ewa Pancer - Głowacka
   pedagog terapeuta
   • absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika, międzynarodowy certyfikowany konsultant metody Tomatisa, terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia, doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w poradniach (Acentrum, Centrum Mowy i Ruchu Elf, Uniqecenter) w Warszawie, w Tuluzie w centrum Tomatisa,w Fundacji Synapsis, gdzie odbyła staż ucząc się prowadzenia terapii dla dzieci z autyzmem, w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 W Warszawie, w Przedszkolach Czarodziejski Dworek i Ośrodku Małymi Krokami, gdzie prowadzi diagnozy uwagi słuchowej i czuwa nad przebiegiem treningu słuchowego metodą Tomatisa, mama Idki
  • Magdalena Kołodziejczyk
   nauczyciel - lektor

   nauczyciel kontraktowy, opiekun  grupy starszaków, absolwentka kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, posiada kwalifikacje do prowadzenia zespołów tanecznych i organizowania zajęć rekreacyjno – ruchowych, posługuje się językiem angielskim na poziomie B1, mama Stasia

  • Paula Grabarczyk
   nauczyciel

   ukończyła studia na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przed podjęciem pracy w naszym przedszkolu pracowała z dziećmi najmłodszymi, u nas jest opiekunem grupy starszaków, stale doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach – ostatnie : Odimienna metoda nauki czytania autorstwa dr Ireny Majchrzak, biegle posługuje się językiem migowym, stopień zawodowy – nauczyciel kontraktowy

  • Katarzyna Możdżeń
   nauczyciel

   nauczyciel najstarszej grupy – zerówkowiczów, ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, posiada uprawnienia do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, uczestniczy w kursach i szkoleniach ważnych dla Jej pracy – ostatnie: Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, Klanza, Odimienna metoda nauki czytania autorstwa dr Ireny Majchrzak, prywatnie mama super Dwójki

  • Dagmara Serafin
   nauczyciel

   nauczyciel w grupie maluszków, absolwentka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, prywatnie mama dziewczynki – bardzo fajnego przedszkolaka 🙂

  • Izabela Lisowska
   nauczyciel oligofrenopedagog

   nauczyciel w grupie terapeutycznej, posiada kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, pedagogiki specjalnej, pedagogiki osób z niepełnosprawnościami oraz resocjalizacji, a także liczne kursy i szkolenia poszerzające podstawowe kwalifikacje

  • Justyna Staromłyńska
   nauczyciel oligofrenopedagog

   nauczyciel  oligofrenopedagog, posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, pracy socjalnej oraz do pracy z osobami z niepełnosprawnościami, a także szklenia podnoszące kwalifikacje podstawowe, w naszym przedszkolu współorganizuje edukację i integrację dzieci wymagających wsparcia, prywatnie mama dorosłego syna)

  • Anna Kowalska
   nauczyciel - lektor

   Pani Ania kilkanaście lat mieszkała i pracowała w Wielkiej Brytanii, dołączyła do naszego zespołu jako nauczyciel języka angielskiego, posiada praktyczną i teoretyczną wiedzę językową potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem B2 oraz certyfikatem NVQ zdobytym w Anglii, uczy nasze przedszkolaki posługiwania się językiem angielskim w naturalnych sytuacjach życia codziennego, prywatnie mama dwóch wspaniałych dziewczynek

  • Agata Próchnicka - Pękal
   opiekunka dziecięca

   Pani Agata ma uprawnienia opiekunki dziecięcej i żłobkowej, najwięcej czasu spędza z maluszkami  – przywita uśmiechem, potowarzyszy w zabawie, czasem przytuli, czasem pomoże z ubraniem po spacerze, czy po gimnastyce, a najważniejsze, że zawsze z nami jest, prywatnie jest mamą wspaniałej Piątki)

  • Katarzyna Bartosińska
   dowodzi kuchnią

   Pani Kasia kocha gotowanie, a że to pewna wiadomość najlepiej zapytać dzieci – nasze przedszkole pełne jest zapachów i smaków domowej kuchni, a dzieciaki lubią do niej zaglądać – bo gdzie, jak nie u Kasi, po szóstej rano znajdzie się ciepła herbatka i kanapka  dla maluszka, który nic a nic nie chciał zjeść zaraz po przebudzeniu , prywatnie mama Super Dwójki

  • Ilona Dobrowolska
   pomoc

   nasza Ilonka jest wszędzie, gdzie potrzeba działania – przy przedszkolaku, czy w sali, zawsze dba, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik! prywatnie mama super syna)

  • Justyna Cieślik
   nauczyciel wiodący

   nauczyciel wiodący, ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz studia podyplomowe z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, pracuje z grupą dzieci 4, 5 letnich, prywatnie mama super Dwójki

  • Maria Cupiał
   nauczyciel wspomagający

   nauczyciel wspomagający w naszych Jarzębinkach, w 2005 roku  ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją – Akademia Świętokrzyska, studia podyplomowe w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, prywatnie mama wspaniałej Dwójki

  • Małgorzata Naporowska
   nauczyciel - lektor

   lektor języka angielskiego, ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku filologia – specjalność filologia angielska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, obecnie studiuje na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – Wszechnica Świętokrzyska

  • Agnieszka Szustka - Marczak
   nauczyciel

   nauczyciel, terapeuta ręki,  w 2004 roku kończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją  – Akademia Świętokrzyska oraz studia podyplomowe na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – Wszechnica Świętokrzyska, uczestniczy w kursach i szkoleniach, głównie organizowanych przez Fundację Synapsis, mama super Dwójeczki

  • Monika Grobis
   terapeuta SI, kinezjolog

   terapeuta integracji sensorycznej, ukończyła studia magisterskie w 1999 roku na kierunku filologia, studia podyplomowe z zakresu edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej, ma uprawnienia do prowadzenia zajęć z kinezjologii edukacyjnej, prywatnie mama dwóch synów

  • Martyna Soboń
   logopeda

   logopeda, ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność psychopedagogika opiekuńczo – terapeutyczna oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii, szkolenie AAC w zakresie komunikacji alternatywnej, III modułowy kurs  – terapia behawioralna, mama super maluszka

  • Magdalena Swat - Sekuła
   asystent

   Pani Magda jest magistrem rachunkowości, studia ukończyła w 2013 roku na kierunku Ekonomia – specjalność rachunkowość – Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, jak mówi Nadusia – Madzia to Najlepsza Ciocia Świata!

  • Katarzyna Zaborowska - Czachor
   pomoc nauczyciela

   pomoc nauczyciela, w Młynku współorganizuje opiekę i edukację dzieci w pełni sprawnych z dziećmi potrzebującymi wsparcia, pracuje w grupie dzieci najmłodszych, mama super Dwójki