Zespół

Poznaj nas
 • Nasz Zespół to ludzie z pasją, nauczyciele, instruktorzy, terapeuci, godni zaufania specjaliści, świadomi swojej roli, doskonale przygotowani merytorycznie i praktycznie do pracy z dziećmi – poznajmy się.

   

  • Beata Nowak
   psycholog
   • założycielka przedszkola
   • dr pedagogiki, oligofrenopedagog, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia, dogoterapeuta, ukończyła liczne kursy w zakresie terapii behawioralnej, komunikacji alternatywnej, terapii osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi, autorka artykułów i współautorka książek dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ignatianum w Krakowie, mama dwóch synów
  • Marta Dworak
   dyrektor
   • założycielka przedszkola
   • nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, instruktor rytmiki, posiada uprawnienia do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, wyróżniona nagrodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za pracę na rzecz dzieci, mama trójki dzieci

    

  • Joanna Sarleja
   dogoterapeuta
   • magister resocjalizacji, oligofrenopedagog ze znajomością języka migowego, dogoterapeutka, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia
  • Magdalena Kołodziejczyk
   nauczyciel - lektor

   nauczyciel kontraktowy, nauczyciel anglista w grupie maluszków, absolwentka kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, posiada kwalifikacje do prowadzenia zespołów tanecznych i organizowania zajęć rekreacyjno – ruchowych, posługuje się językiem angielskim na poziomie B1

  • Katarzyna Możdżeń
   nauczyciel wiodący

   nauczyciel wiodący w naszej najmłodszej grupie – ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, posiada uprawnienia do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, uczestniczy w kursach i szkoleniach ważnych dla Jej pracy – ostatnie: Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, Klanza, Odimienna metoda nauki czytania autorstwa dr Ireny Majchrzak, stopień zawodowy- nauczyciel kontraktowy

  • Dagmara Serafin - Berzyn
   nauczyciel wiodący

   nauczyciel wiodący naszych starszaków, magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w warsztatach i kursach – ostatnie z nich to: Warsztat pracy terapeuty AAC, Kreatywna matematyka dla najmłodszych,  Nauka pisania i czytania inspirowana metodą Montessori, stopień zawodowy- nauczyciel kontraktowy

  • Izabela Lisowska
   nauczyciel oligofrenopedagog

   nauczyciel terapeuta, stopień zawodowy- nauczyciel kontraktowy, posiada kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, pedagogiki specjalnej, pedagogiki osób z niepełnosprawnościami oraz resocjalizacji, a także liczne kursy i szkolenia poszerzające podstawowe kwalifikacje, między innymi Trening Umiejętności Społecznych, pracuje w naszej grupie terapeutycznej

  • Justyna Staromłyńska
   nauczyciel oligofrenopedagog

   nauczyciel  oligofrenopedagog, posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, pracy socjalnej oraz do pracy z osobami z niepełnosprawnościami, a także szklenia podnoszące kwalifikacje podstawowe, w naszym przedszkolu współorganizuje edukację i integrację dzieci wymagających wsparcia

  • Anna Kowalska
   nauczyciel - lektor

   Pani Ania kilkanaście lat mieszkała i pracowała w Wielkiej Brytanii, dołączyła do naszego zespołu jako nauczyciel języka angielskiego, posiada praktyczną i teoretyczną wiedzę językową potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem B2 oraz certyfikatem NVQ zdobytym w Anglii, uczy nasze przedszkolaki posługiwania się językiem angielskim w naturalnych sytuacjach życia codziennego

  • Agata Próchnicka - Pękal
   opiekunka dziecięca

   Pani Agata ma uprawnienia opiekunki dziecięcej i żłobkowej, najwięcej czasu spędza z maluszkami  – przywita uśmiechem, potowarzyszy w zabawie, czasem przytuli, czasem pomoże z ubraniem po spacerze, czy po gimnastyce, a najważniejsze, że zawsze z nami jest, prywatnie jest mamą piątki dzieci

  • Katarzyna Bartosińska
   dowodzi kuchnią

   Pani Kasia kocha gotowanie, a że to pewna wiadomość najlepiej zapytać dzieci – nasze przedszkole pełne jest zapachów i smaków domowej kuchni, a dzieciaki lubią do niej zaglądać – bo gdzie, jak nie u Kasi, po szóstej rano znajdzie się ciepła herbatka i kanapka  dla maluszka, który nic a nic nie chciał zjeść zaraz po przebudzeniu

  • Justyna Cieślik
   nauczyciel wiodący

   nauczyciel wiodący, ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz studia podyplomowe z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, pracuje z grupą dzieci 4, 5 letnich, stopień zawodowy- nauczyciel kontraktowy

  • Maria Cupiał
   nauczyciel wspomagający

   nauczyciel terapeuta w naszych Jarzębinkach, w 2005 roku  ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją – Akademia Świętokrzyska, studia podyplomowe w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, stopień zawodowy – nauczyciel kontraktowy

  • Ewelina Kuleta
   nauczyciel wiodący

    

   nauczyciel wiodący, ukończyła studia podyplomowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, studia wyższe na kierunku pedagogika, studia drugiego stopnia na kierunku interwencja kryzysowa i wspomaganie rodziny, w dyscyplinie – pedagogika, uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach, między innymi: Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z autyzmem, Edumuzowe inspiracje muzyczno – ruchowe, Jak pracować z uczniem z afazją

  • Martyna Soboń
   logopeda

   logopeda, ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność psychopedagogika opiekuńczo – terapeutyczna oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii, szkolenie AAC w zakresie komunikacji alternatywnej, III modułowy kurs  – terapia behawioralna, studia podyplomowe na kierunku specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna (oligofrnopedagogika), AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna- jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem, stopień I i II, Jak pracować z osobami z autyzmem według metody Teach?, .Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z autyzmem (ASD)

  • Monika Grobis
   terapeuta SI, kinezjolog

   terapeuta integracji sensorycznej, ukończyła studia magisterskie w 1999 roku na kierunku filologia, studia podyplomowe z zakresu edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej, ma uprawnienia do prowadzenia zajęć z kinezjologii edukacyjnej, arteterapii, stopień zawodowy – nauczyciel mianowany

  • Agnieszka Szustka - Marczak
   nauczyciel terapeuta

   nauczyciel terapeuta, terapeuta SI, terapeuta ręki, magister pedagogiki – specjalność pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją, ukończyła studia podyplomowe na kierunkach – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Integracja sensoryczna, ostatnie z ukończonych kursów: PECS – Poziom 1, Terapia ręki 1 i 2 stopnia, Diagnoza, terapia, warsztat, Terapia ręki w teorii Integracji Sensorycznej, Warsztat pracy terapeuty AAC, TERAPIA  BEHAWIORALNA w teorii i praktyce – III modułowy kurs bazowy, stopień zawodowy – nauczyciel kontraktowy

  • Sylwia Maleszak
   nauczyciel wiodący

   nauczyciel wiodący, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną, ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Końskich, gra na saksofonie i pianinie, kocha muzykę i wszystko co z nią związane, więc w Jej sali muzyka zawsze obecna, stopień zawodowy- nauczyciel kontraktowy

  • Katarzyna Zaborowska - Czachor
   pomoc nauczyciela

   pomoc nauczyciela, w Młynku współorganizuje opiekę i edukację dzieci w pełni sprawnych z dziećmi potrzebującymi wsparcia, pracuje w grupie dzieci najmłodszych

  • Magdalena Domańska
   nauczyciel wspomagający

   nauczyciel mianowany, terapeuta, magister pedagogiki, ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – pedagogika specjalna, surdopedagogika, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, stale podnosi swoje kwalifikacje – ostatnio ukończone kursy: Kurs bazowy do szkolenia Terapia Behawioralna, Warsztat pracy terapeuty AAC, a w naszym przedszkolu pracuje z grupą starszaków,  współorganizując pobyt i edukację dzieci wymagających wsparcia

  • Edyta Gołacka
   nauczyciel terapeuta

   nauczyciel kontraktowy, uzyskała tytuł magistra na kierunku pedagogika w Staropolskiej Szkole Wyższej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji i i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera, studia podyplomowe z zakresu terapii i rewalidacji osób niepełnosprawnych oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w naszym przedszkolu Pani Edyta jest nauczycielem wiodącym w grupie terapeutycznej

  • Magdalena Swat - Sekuła
   asystent

   Pani Magda jest magistrem rachunkowości, studia ukończyła w 2013 roku na kierunku Ekonomia – specjalność rachunkowość – Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, w Młynku dba o nasze biurowe, ważne sprawy, a prywatnie, jak zdradziła nam Nadusia – jest Najlepszą Ciocią na Świecie!

  • Aneta Czyżewska
   nauczyciel współorganizujący

   nauczyciel w grupie starszaków, Pani Aneta w 2002 ukończyła studia zawodowe na kierunku pedagogika socjalna, w 2004 roku ukończyła Akademię Świętokrzyską, uzyskując tytuł magistra pedagogiki, posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, jest oligofrenopedagogiem, ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

  • Paulina Ksel Piętowska
   nauczyciel wiodący

   nauczyciel wiodący – od 2023 roku prowadzi nasza najmłodszą grupę, tytuł magistra pedagogiki uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim, przez ostatnie 6 lat pracowała w przedszkolu pod Warszawą, posiada tytuł trenera grafomotoryki oraz wiele szkoleń, między innymi:  “Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza- terapia- masaż” – uzyskany tytuł terapeuta ręki, „Integracja sensoryczna w praktyce” „Sensoryczne zabawy aktywizujące zmysły” „Wiatrak matematyczny- innowacyjne narzędzie i metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym”

  • Aneta Puchalska
   logopeda ogólny i kliniczny

   logopeda, ukończyła studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna oraz liczne szkolenia, min: „Echolalia – Czy można z niej skorzystać?” „Opóźniony Rozwój Mowy” „Kreatywne postępowanie logopedyczne” – szkolenie połączone z warsztatami, „Jak pracować z osobami z autyzmem według modelu TEACCH?” „Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z ASD?” „Warsztat pracy terapeuty AAC” „Terapeuta Metody Tomatisa Poziom 1” „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)”.  Przed podjęciem pracy w Młynku pracowała w Poradni Psychologicznej w Warszawie, odbyła szereg praktyk, między innymi:

   • Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Grochowskim w Warszawie
   • Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie
   • Klinika Otorynolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi w Warszawie
   • Dzienny Oddział Rehabilitacji Niemowląt w Szpitalu Klinicznym w Warszawie

   w naszym przedszkolu zajmuje się terapią komunikacji i zaburzeń artykulacyjnych u dzieci

Skip to content