SI

3 maja 2021
Integracja sensoryczna (SI), proces organizacji wrażeń wzrokowych, słuchowych, dotykowych, pochodzących z ruchu i grawitacji, węchowych i smakowych, pozwalający prawidłowo odbierać i interpretować bodźce zmysłowe, umożliwiający dziecku reagowanie adekwatne do sytuacji (odpowiedź ruchowa i myślowa).
Zaburzenia SI mają wpływ na uczenie się, zachowanie i rozwój dziecka.
Problemy nie znikną same, a z czasem mogą się nasilić albo przyjąć inną formę.
Większość zaburzeń może wyeliminować lub zminimalizować dobrze prowadzona terapia, dlatego ważne jest wczesne rozpoznanie problemu, co gwarantuje wiedza i umiejętności Terapeuty.
____________________________________________________________________________________________________________________________
     
     
     
Zajęcia finansowane są ze środków pozyskanych z Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Czarodziejski Młynek – Nasza Przystań”. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Odpowiedz
OgródekPapierowe 3D

Leave Your Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content