Integracja sensoryczna

11 marca 2021

Od 2017 roku w Młynku mamy zajęcia integracji sensorycznej. Nasi terapeuci na dziś pracują już w dwóch, bardzo dobrze wyposażonych salach, jednej w przedszkolu na Miłej, drugiej w przedszkolu na Krakowskiej – a dlaczego? bo integracja sensoryczna ( SI ) jest bardzo ważna. O zaburzeniach SI mówi się w Polsce od lat 90 ubiegłego wieku (na świecie od lat 60). Chodzi o zachodzący w układzie nerwowym proces organizacji wrażeń zmysłowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, pochodzących z ruchu i grawitacji, węchowych, smakowych), które docierają do człowieka. Pozwala on prawidłowo odbierać i interpretować bodźce zmysłowe, dzięki czemu umożliwia nam reagowanie adekwatne do sytuacji (odpowiedź ruchowa, jak też myślowa). Zaburzenia SI mają wpływ na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. Problemy nie znikną same, a z czasem mogą się nasilić albo przyjąć inną formę. Większość zaburzeń może wyeliminować lub zminimalizować dobrze prowadzona terapia – dlatego ważne jest wczesne rozpoznanie problemu, co gwarantuje wiedza, umiejętności i praktyka naszego Zespołu / nasi terapeuci: Beata Nowak, Monika Grobis, Izabela Rutkowska, a za chwilę dołączy Agnieszka Szustka- Marczak. Terapeuci mają pod opieką nasze przedszkolaki, ale też dzieci, które potrzebują wsparcia, a nie są z nami na co dzień.

 

Zajęcia finansowane są ze środków pozyskanych z Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Czarodziejski Młynek – Nasza Przystań”. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Odpowiedz
KosmicznieZadanie sensoryczne

Leave Your Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content