Opieka logopedyczna

2 listopada 2017

Terapia logopedyczna obejmuje wszelkie zaburzenia mowy (głównie: dyslalia, alalia, jąkanie, ćwiczenie dykcji i oddechu u dzieci, rozwijanie słuchu fonemowego itp.). Proponowany program terapeutyczny jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka. Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach obserwując wykonywane ćwiczenia. Z terapii logopedycznej mogą korzystać również osoby dorosłe (np. chcące poprawić wyrazistość przekazu lub cierpiące na afazję na skutek zmian neurologicznych).

W zakresie terapii logopedycznej proponujemy:

 • Diagnozę logopedyczną

obejmującą ocenę rozwoju mowy dziecka lub stanu mowy osoby dorosłej oraz prognozę czasu trwania terapii i podania zakresu ćwiczeń. W ramach diagnozy logopedycznej:
badamy sprawność narządów artykulacyjnych, słuch fonematyczny, rozumienie i nadawanie mowy, artykulację głosek.

 • Wczesną interwencję logopedyczną

obejmującą wczesną diagnozę logopedyczną (przed pierwszym rokiem życia) oraz wczesną terapię polegającą na stymulacji rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych i językowych.

 • Terapię wad wymowy

która obejmuje między innymi zaburzenia w zakresie:

 • opóźnionego rozwoju mowy,
 • kapacyzmu – zastępowanie głosek k i g odpowiednio głoskami t i d,
 • seplenienia – nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,
 • rerania – brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r
 • inne.
 • Terapie zaburzeń mowy i komunikacji o typie:

 • afazji

 • autyzmu

 • jąkania.

 • Profilaktyka i terapia dysleksji

obejmująca ćwiczenia przygotowawcze do nauki czytania i pisania oparte na metodzie wczesnej nauki czytania

 • Logopedia estetyczna dla młodzieży i dorosłych

zajęcia polegające na pracy nad intonacją głosu, melodią, akcentem i emisją głosu przygotowujące do wystąpień publicznych, pracy w radiu, zawodu aktora

Odpowiedz
DogoterapiaIntegracja sensoryczna

Leave Your Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *